titel

eretekens 2018

Muzikanten:
Muylaert David : 5 jaar
Eeckhout Josiane : 10 jaar
Casteleyn Dennis : 60 jaar

Bestuursleden:
Deschilder Jan : 5 jaar (niet op de foto)
Casteleyn Dennis: 40 jaar

Provinciaal ereteken:
Dangreau Dirk : 25 jaar bestuurslid

Verklaring privacy en databescherming van Koninklijke Harmonie Ste Cecilia Veurne

Privacy verklaring
Men wordt erelid van K.H.Cecilia Veurne door het betalen van lidgeld of men wordt werkend lid als muzikant.
Er bestaat een lijst met adressen en mails van ereleden en werkende leden.
De bedoeling van deze lijsten zijn mededelingen aan de muzikanten en uitnodigingen aan de leden te doen.
Door lid te worden geven de leden toestemming tot het verwerken van de adresgegevens.
Deze gegevens worden opgeslagen in een bestand dat niet wordt doorgegeven aan derden.
Bij het versturen van mails aan meerdere leden worden de mailadressen in BCC geplaatst.
Enkel voor het versturen naar leden van het afdelingsbestuur worden e-mailadressen vermeld.
Leden hebben op elk ogenblik recht op inzage van hun gegevens en op wijziging daarvan.
Tijdens activiteiten worden soms foto's gemaakt en op een website geplaatst.
Daarvoor wordt toestemming gevraagd aan de deelnemers van de activiteit.
Op eenvoudig verzoek worden foto's verwijderd indien iemand dat vraagt.

Dataregister
Alle gegevens worden bijgehouden in twee bestanden die bij gehouden worden door  penningmeester Deschilder Luc.
In de bestanden van de werkende leden hebben ook de secretaris Dangreau Dirk en bestuursleden Matsaert Frankie en Luk Delheye toegang.
Deze bestanden staan op een personal computer die beschermd worden door een anti-virus programma

 

We zijn nu eveneens te volgen op facebook en oplogo youtube