titel

WELKOM BIJ DE KONINKLIJKE HARMONIE STE-CECILIA VEURNE v.z.w.

W00RD VAN DE VOORZITTER

collage

De Koninklijke Harmonie Ste Cecilia is een der oudste maatschappijen van ons land, daar
ze officieel opgericht werd in 1822. Ze is ontstaan uit een zangvereniging die jaarlijks
moest optreden voor baljuw en schepenen in het Landhuis onder de Ceciliatoren.

Onze harmonie heeft dan ook een rijk verleden en bezit veel traditie. Jaarlijks vieren we onze patroonheilige Ste-Cecilia in de tweede helft van november.
Ter gelegenheid daarvan halen we ons vaandel af ten huize van de voorzitter en worden verdienstelijke muzikanten gehuldigd in het landhuis. We bezoeken enkele leden herbergiers en alles wordt afgesloten door een banket.
Vroeger hadden we een worstenbolling waar gespeeld werd met de “zotte bolle”. Een uniek spel dat enkel in Veurne werd beoefend. Helaas in de vergeethoek geraakt.
Ook uniek is de vermaarde “punch”. Naar een aloud en geheim recept wordt ieder jaar punch gebrand en geschonken. Vele malen werd gepoogd dit na te bootsen, maar aroma’s, extracten en kruiden maken er een “godendrank” van.

Onze harmonie speelde en speelt nu nog een belangrijke rol in het maatschappelijk en sociaal leven van de stad. Op het gemeenschapsleven drukt ze haar stempel en is niet meer weg te denken. Onze talrijke leden en sympathisanten zijn daarvan het bewijs. Zo hebben we jaarlijks twee concerten: een lente- en een herfstconcert in Veurne.
Daarnaast moeten we optreden in de naburige kuststeden, waar onze gespeelde stukken zeer gesmaakt worden door de talrijke toeristen. We nemen ook regelmatig deel aan carnavalstoeten verkleed als “pierrots”.
We zijn vooral fier dat we animo brengen in de stad door middel van “wandelconcerten”. Veel muziekmaatschappijen willen dat niet meer doen en dit is ook een mooie traditie die verdwijnt. Kunt U zich echter een optocht of een straatgebeuren voorstellen die het kan stellen zonder muziek?
Een muziekkorps  immers geeft aan elke activiteit een feestelijk tintje. Maar voor dit alles moet geoefend worden en dat gebeurt op de wekelijkse repetitie op dinsdagavond.
Vele generaties voor ons hebben het voorbeeld gegeven en een 40-tal muzikanten zetten er zich nu voor in.
Wat ook hun afkomst, hun overtuiging of hun plaats is in het dagelijks leven, het is de vriendschap en de kunstbeoefening die primeert.

Onze harmonie is de oudste “Koninklijke” vereniging van het land. Wij hebben immers Koning Leopold I te De Panne verwelkomd en Hij heeft onze harmonie onmiddellijk Koninklijk verklaard. Sindsdien zijn er steeds nauwe contacten geweest met het Koninklijk Hof. In onze boeken staan de handtekeningen van Albert I, Albert II en prinses Astrid. Wij bezitten drie vlaggen waarvan er één geschonken werd door Leopold I en een tweede
door Koning Boudewijn. Koning Leopold I en Koning Albert I waren “ereleden voor het leven” en in 2008 aanvaarde Prinses Astrid ook dit lidmaatschap. Deze titel wordt enkel verleend aan leden van het Hof en aan zeer verdienstelijke mensen. Zo verkreeg onlangs Will Tura ook deze titel.

Naast deze “ereleden voor het leven” heeft onze harmonie nog werkende leden, ereleden en beschermleden. Werkende leden zijn onze muzikanten, ereleden betalen minstens 10 € en beschermleden minimum 25 €. Daarenboven hebben we ook onze sponsors. Dank zij hen blijft ons muziek bestaan en is het verder leefbaar. We zijn er hen dankbaar daarvoor. Ook dank ik alle bestuursleden die zich onvoorwaardelijk inzetten voor onze harmonie.    

Ivan Winnock